TLF: +45 26 98 31 02

Antroposofisk homøopati

Den Antroposofiske homøopatiske medicin, er en udløber af den klassiske homøopatiske medicin, som blev grundlagt af den tyske læge Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843 ). Han arbejdede som læge og kemiker og var meget anset indenfor sit felt. Fra ca år 1810 praktiserede Hahnemann med sine nye homøopatiske metoder og opnåede opsigtsvækkende resultater, som spredte sig til hele Europa i en nærmest eksplosiv udvikling, – således døde kun ganske få under koleraepidemien i 1831, som havde fået den homøopatiske behandling.

Omkring 1920, kom den tyske filosof Rudolf Steiner ind i billedet. Han havde en særlig måde at betragte mennesket på – at mennesket bestod af en krop, en sjæl og en ånd og at det er mennesket man behandler og ikke sygdommen. Dette menneskebillede (Antroposofi) og hans åndsvidenskabelige betragtninger, blev grundlaget for den antroposofiske medicin. Den antroposofiske lægemiddel-produktion blev startet af Weleda.
Ordet homøopati, som stammer fra det græske ord Homoios, betyder “lignende” og Patos der betyder “lidelse” eller “sygdom”. Således tolkes homøopatien som: “Lignende skal helbredes med lignende”.
F.eks: En person der lider af rindende øjne og næse, har samme symptomer som én der snitter løg”

Homøopaten laver et stærkt fortynder udtræk fra løget og giver det til patienten, som så ofte kan helbredes for høfeber og allergisk snue! Stoffer der bruges til homøopatien, er udvundet fra plante, – mineral og dyreriget og de opnår deres særlige virkning efter potensering ved gentagne fortyndinger og rytmiske opblandinger.


Homøopatiske lægemidler har generelt ikke bivirkninger som konventionel medicin fordi den er så stærkt fortyndet. Den virker mildt, men alligevel dybtgående og er derfor også velegnet til børn. Homøopatien er i dag udbredt i flere lande. I Frankrig, har en del hospitaler homøopatiske afdelinger og der gives sygesikringstilskud. Tyskland er fortsat det land, som har det største antal homøopatiske læger og heil-praktikere (statsanerkendte naturlæger )og hvor der er flest antroposofisk orienterede hospitaler.

Robert Bosch – grundlæggeren af elektronikgiganten Bosch – betalte for oprettelsen af et homøopatisk hospital i 1940 og hans fond finansierer stadig en del forskning i homøopati. I England har Londons Kongelige Homøopatiske Hospital eksisteret i over 100 år og det Engelske kongehus har brugt homøopatiske læger siden 1830. I dag er Prins Charles meget aktiv i den engelske debat til fordel for homøopatien.

I Danmark fremstilles den antroposofiske medicin af lægemiddelfirmaet “Allergica”. Grundlagt af heil-praktikeren Per Bach Boesen..